KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Licencja transportowa na terenie Polski i na terytorium UE.
Przedsiębiorca posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego na terytorium RP. Czy jest zobowiązany przepisami prawa do posiadania licencji, gdy będzie wykonywał transport osób i rzeczy na terytorium całej UE? Czy licencja na przewóz jest warunkowana wagą pojazdu?
TAK. Przedsiębiorca pomimo tego, iż posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi jeszcze posiadać licencję na transport międzynarodowy, jeżeli chce go wykonywać na terytorium całej UE. Natomiast Licencja na przewóz osób warunkowana jest wagą pojazdu w takim znaczeniu, że opłata za jej udzielenie jest wyższa w przypadku przewozu osób autokarem lub rzeczy pojadam ciężarowymi.

Zgodnie z Art. 5. 1.i art. 7 ustawy o transporcie drogowym podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego, zwanej "licencją". Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Warto wiedzieć, że organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego jest:

1) w krajowym transporcie drogowym - starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy,

2) w międzynarodowym transporcie drogowym - minister właściwy do spraw transportu.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury:

Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty:

1)za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego samochodem osobowym:

   

Opłata w zł

Rodzaj pojazdu samochodowego
   

Okres ważności licencji w latach

   

od 2 do 5
   

powyżej 5 do 15
   

powyżej 15 do 30
   

powyżej 30 do 50

samochód osobowy
   

1.000
   

3.000
   

4.000
   

5.000

2)za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego autokarem i autobusem na okres 5 lat - 3.600 zł.

3) za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na okres 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 4.000 zł.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 ze zm.)

Zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, ze zm.).
Przemysław Gogojewicz
wtorek, 22 kwietnia 2008, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy

Komentarze
2016/08/30 17:38:23
Rozmawiałem kiedyś z pracownikami spaarmann.pl/index.php/pl/ o wszystkich tych licencjach. Trzeba mieć dużą wiedzę i trzymać rękę na pulsie, żeby o niczym nie zapomnieć i nie pominać!