KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Opłaty komornicze stosuje się również do starszych egzekucji

Przepis art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi - niezależnie od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego - podstawę wystąpienia z wnioskiem o obniżenie wysokości opłaty stosunkowej pobieranej przez komornika w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych na podstawie art. 49 ust. 1 lub ust. 2. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 maja 2012 r. III CZP 17/2012 Ze wskazaną wyżej datą wszedł w życie przepis art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który pozwolił dłużnikowi występować z wnioskiem o obniżenie wysokości opłaty stosunkowej pobieranej przez komornika w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych. Jednak w nowelizacji nie zawarto przepisów przejściowych, stąd pojawiły się rozbieżności w ocenie, czy stosować ten przepis do egzekucji wszczętych wcześniej, a jeszcze niezakończonych. Sąd Najwyższy rozstrzygnął tę kwestię wydając pomyślną dla dłużników uchwałę.

piątek, 25 maja 2012, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy

Komentarze
2012/06/06 07:30:06
komornicy w Polsce to państwo w państwie
-
2018/07/11 22:59:27
Niestety, jeżeli chodzi o tematy oddłużeniowe, to w takich sprawach zazwyczaj najwięcej traci dłużnik. Ponosi on wszelkie opłaty związane z egzekucją długów, w skład których wchodzi też, często niemała prowizja dla firmy windykacyjnej.