KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Fundusz socjalny

We wszystkich jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie tworzony na jednakowych, wynikających z ustawy, zasadach. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym jednostki tworzącej Fundusz.

Jednostka tworząca Fundusz przekazuje środki na rachunek bankowy w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz (Dz. U. 2013 poz. 387), które weszło w życie 6 kwietnia 2013 r.

czwartek, 11 kwietnia 2013, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy

Komentarze
2013/05/16 01:10:20
Nic z tego nie rozumiem:P
-
2013/08/12 16:25:28
Przydałoby się coś takiego.
-
2013/09/10 18:07:41
U mnie coś podobnego w pracy działa
-
2013/11/18 09:42:52
U mnie w zakładzie pracy ciągle są walki o ten fundusz, jakaś masakra...
-
2014/02/05 10:06:53
U mnie w pracy np. nie ma takiego funduszu. Skandal!
-
2014/02/19 13:55:12
Dobry social jest potrzebny