KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Klauzule wykonalności

 Akt ma uporządkować zagadnienia związane z nadawaniem klauzuli wykonalności niektórym tytułom egzekucyjnym. Jego podstawowym celem jest przesądzenie, w jaki sposób sąd nadaje klauzulę wykonalności oraz jaką postać przybiera postanowienie w tym przedmiocie. Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza wprost uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności (art. 783 § 3 i 4 kpc w nowym brzmieniu), uznając jako zasadę, iż w postępowaniu klauzulowym należy dążyć do uproszczenia czynności orzeczniczych. Uwzględniono przy tym, że uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności funkcjonowała od lat i była powszechnie akceptowana. Akt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2010 r. (P 28/2008), w którym Trybunał zakwestionował § 182 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych jedynie ze względu na przekroczenie upoważnienia do wydania aktu wykonawczego regulującego działalność administracyjną sądów, w tym m.in. wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów, porządek czynności w sądach oraz toku czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów. Więcej o wyroku w Aktualnościach z 23 listopada 2010 r. Przyjęte w nowelizacji rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie w przypadku tytułów egzekucyjnych będących orzeczeniami sądu lub referendarza sądowego (nie wyłączając orzeczeń wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym) albo ugodami zawartymi przed sądem. Utrzymany zostanie jednakże wyjątek dotyczący nadawania klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko osobom, które nie zostały wymienione w tytule egzekucyjnym (§ 41 dodawany w art. 783 kpc). Chodzi tu np. o sytuację, gdy tytuł egzekucyjny został wydany przeciwko spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a klauzula ma być nadana przeciwko wspólnikom takich spółek, bądź też gdy według tytułu egzekucyjnego dłużnikiem jest jeden z małżonków, a klauzula ma odnosić się do drugiego. W tego typu wypadkach wymagane będzie nadal wydanie osobnego postanowienia. Ponadto nowelizacja obejmuje kwestie treści, jaką powinno mieć postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, umieszczenia samej klauzuli na tytule egzekucyjnym oraz jej brzmienia (art. 783 § 1-2). Wyraźnie uregulowany został również problem wykonalności postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznaje ono wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, a także uwidocznienia prawa do uzyskania zwrotu kosztów w klauzuli, jeżeli nadano ją w formie uproszczonej (dodawany art. 7941). Po wejściu w życie ustawy przyjęte przepisy będą też szczegółowo regulować problematykę doręczeń w postępowaniu klauzulowym oraz biegu terminu do złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności (odpowiednio art. 7941 i art. 795 § 2 i 3 w nowym brzmieniu). Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

poniedziałek, 03 marca 2014, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy

Komentarze
2014/03/03 17:18:57
O proszę! W końcu jakiś sensowny głos w tej dyskusji!
-
2014/04/14 14:16:18
Nie wiem sam co o tym myśleć...
-
2014/05/09 00:56:49
Potrzebujesz adwokata? Mam dla Ciebie świetne rozwiązanie! Polecam Kancelarie Radcy Prawnego Bedełek. W ramach prowadzonej działalności oferują kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. To profesjonaliści, którzy chcą pomóc rozwiązać problemy. Gwarantuje 100% zadowolenie po skorzystaniu z ich usług. Zachęcam do sprawdzenia na stronie bedelek.pl
-
2014/05/13 17:45:35
Według mnie to mało istotna kwestia.
-
2014/05/27 17:47:16
W sumie to tak
-
2014/06/03 12:09:19
Dobry wpis. Jak zawsze zresztą.
-
2014/06/19 11:12:28
Klauzula wykonalności wydaje mi się szalenie ważna!
-
2014/08/20 15:38:05
Same klauzule teraz wymyślają!
-
2014/11/27 14:21:09
No i się sprawdziło, od teraz to standard i dobrze działa.
-
2014/12/01 17:40:21
Dobrze powiedziane. Widzę, że klauzula ta często wykorzystywana jest jako zabudowa, mur pozwalająca osłonić się przed negatywnymi skutkami niektórych działań. Dla mnie taka furtka powinna być zamknięta!