KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

W świetle art. 124 Kodeksu pracy pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu pracodawcy, które zostało mu powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

W szczególności dotyczy to następującego mienia: – pieniędzy, papierów wartościowych lub kosztowności klientów bądź pracowników, – sprzętu, narzędzi lub podobnych przedmiotów znajdujących się w zakładzie pracy, – środków ochrony indywidualnej, – odzieży i obuwia roboczego wydanych przez pracodawcę.

Koniecznym elementem odpowiedzialności pracownika w omawianym przypadku jest wina, którą się domniemuje (odmiennie niż przy podstawowych zasadach odpowiedzialności za mienie, zgodnie z art. 114 i n. Kodeksu pracy, na pracodawcy nie spoczywa ciężar udowodnienia pracownikowi winy w spowodowaniu szkody).

W związku z tym pracownik, aby uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym, musi wykazać, że szkoda powstała w całości lub w części z przyczyn od nich niezależnych (art. 124 § 3 Kodeksu pracy). Najpierw jednak pracodawca ma „wcześniejszy” obowiązek wykazania szkody oraz konkretnych uchybień pracownika odpowiedzialnego za mienie powierzone, jak również związku przyczynowego między tymi uchybieniami a powstałą szkodą. W myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1998 r. (I PKN 564/97), w świetle art. 18 Kodeksu pracy, niedopuszczalne jest w drodze umowy modyfikowanie na niekorzyść pracownika zasady, że pracodawca w przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone obowiązany jest udowodnić wyrządzenie przez pracownika szkody w tym mieniu i jej wysokość.

poniedziałek, 22 września 2014, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy