KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Roboty budowalane bez pozwolenia

W przypadku rozpoczęcia robót budowlanych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę, nie wydaje się pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji odmowa wydania pozwolenia nie należy do uznania organu, ale jest jego obowiązkiem mającym umocowanie w normie prawa materialnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 1422/14.

czwartek, 28 maja 2015, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy

Komentarze
2017/07/17 23:04:23
Dlatego każda osoba, niezależnie od tego jakim budżetem na budowę domu jednorodzinnego, albo niewielkiej nieruchomości, w której będzie prowadzić działalność, powinna odłożyć sobie na jakiś budżet na zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego z prawdziwego zdarzenia.